A A A

Over ons

Al sinds 1967 wil Stichting Senioren Kontakt 55 plussers in de voormalige gemeente Didam, gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen. Door het actieve bestuur en de enthousiaste deelnemers zijn tal van activiteiten van de grond gekomen. Nu bestaan nog steeds activiteiten van destijds, die nog immer aan de interesses van de deelnemers van nu beantwoorden, zoals de maandelijkse contactavonden, volksdansen, kegelen, wandelen, gymnastiek en de soos. In de loop van de jaren zijn er activiteiten gestopt of aangepast en uitgebreid naar de wensen van de deelnemers. Ook zijn er nieuwe activiteiten opgezet zoals yoga, voel je fitter, linedansen en de pas van start zijnde activiteiten stoelyoga, tai chi en tekenen/schilderen.
De bewegingsactiviteiten staan uiteraard onder leiding van gediplomeerde docenten. Het bestuur is er trots op, dat onze stichting geheel op vrijwilligers draait en door middel van subsidie de bijdragen laagdrempelig kan houden, zodat er financieel geen beletsel hoeft te bestaan om deel te nemen.
Graag willen wij ook u ontmoeten bij een van onze activiteiten.

 

Bestuur

Historie