A A A

Privacy

21 mei 2018
Geen afbeelding.

Hoe gaan wij om met de gegevens van onze deelnemers.

Via een aanmeldingsformulier verwerken de secretaris en de penningmeester de benodigde gegevens
zoals naam, adres, postcode en woonplaats, telefoon, email, geboortedatum en bankrekeningnummer
ten behoeve van de deelnemersadministratie en de boekhouding.
Deelnemerslijsten zijn per activiteit op papier beschikbaar voor wie is wie en waar te bereiken.
Deelnemerslijsten per activiteit bevatten geen gegevens over geboortedatum en bankrekeningnummers.
Bij opzegging worden de gegevens per direct uit de deelnemersadministratie verwijderd.
Gegevens worden niet gedeeld met derden met uitzondering van Gemeente Montferland ten behoeve van subsidieaanvraag en slechts dan op uitdrukkelijk verzoek.
Voor de gegevensverwerking in de boekhouding wordt een bewaartermijn van 7 jaar aangehouden.
Voor plaatsing van de foto's op onze website wordt, zoals altijd al gebruikelijk vooraf mondeling om toestemming gevraagd.
Bestuur en docenten verklaren vertrouwelijk met de gegevens om te gaan.

Docenten en Bestuur Stichting Senioren Kontakt
Didam, 21 mei 2018.

Terug naar overzicht