A A A

Ook nu bestaan er nog activiteiten die destijds gestart zijn en nog altijd aan de wensen van de deelnemers beantwoorden, zoals de maandelijkse dansavonden, volksdansen, wandelen, en de soos met de Burgers van Diem. In de loop van de jaren zijn er wel activiteiten gestopt of aangepast en uitgebreid met nieuwe zoals yoga, voel je fitter, linedansen en de nog maar kort geleden gestarte activiteiten stoelyoga, tai ch en nordic walking.

Alle activiteiten draaien op vrijwilligers m.u.v. de bewegingsactiviteiten waarvoor gediplomeerde docenten zijn aangesteld. Mede hierdoor en met de jaarlijkse gemeentelijke subsidie is het mogelijk om de activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te houden, financieel hoeft er dus geen bezwaar te zijn om niet deel te nemen. Het bestuur heet u dan ook graag van harte welkom bij een van de activiteiten.