A A A

Huisregels

 

Betalingsvoorwaarden: Voor de jaarbijdrage wordt een factuur verzonden.
Deze factuur kan in vier kwartalen, onder vermelding van factuurnr. voldaan worden.
Hiermee is het mogelijk om in geval van langdurige ziekte, de deelname per kwartaal te beëindigen.
Ook bij normale beëindiging van de activiteit dient u het kwartaal waarin wordt opgezegd door te betalen.

Gedragsregels: Stichting Senioren Kontakt verwacht van haar deelnemers normaal respectvol gedrag.
Stichting Senioren Kontakt verwacht van haar deelnemers, dat de instructies van docenten en beheerders worden opgevolgd.