A A A

Huisregels

Betalingsvoorwaarden: Voor de jaarbijdrage wordt voor de meeste activiteiten een factuur verzonden. Deze factuur kan in vier kwartalen, onder vermelding van factuurnr. voldaan worden. Hiermee is het mogelijk om in geval van langdurige ziekte, de deelname per kwartaal te beëindigen.Ook bij normale beëindiging van de activiteit dient u het kwartaal waarin wordt opgezegd door te betalen.

Voor de activiteit contactavonden wordt geen factuur verzonden, de bijdrage dient voor 1 juni te worden voldaan. Voor de activiteiten biljartclub Kelsehof en kegelen wordt eveneens geen factuur verzonden, de bijdrage wordt gezamenlijk afgedragen. Voor de activiteit bingo wordt per speelronde een kaartbijdrage gehanteerd.

Gedragsregels: Stichting Senioren Kontakt verwacht van haar deelnemers normaal respectvol gedrag. Stichting Senioren Kontakt verwacht van haar deelnemers, dat de instructies van docenten en beheerders worden opgevolgd.